Allemansrätten om att plocka blommor och svamp

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten är något bland det finaste vi har i Sverige men många är inte helt säkra på vad som egentligen gäller när det gäller allemansrätten. Får man plocka vad man vill i mark och skog, eller finns det begränsningar? Var noga i allmänhet i skogen och i synnerhet när du befinner dig i Dalarna.

Svaret är att man inte kan göra riktigt som man vill även om man har ganska stora rättigheter. De växter och blommor som är fridlysta får under inga omständigheter plockas någonstans i landet. Om du inte vet vilka blommor och växter som är fridlysta så finns det bra information om detta bland annat på Naturvårdsverkets hemsida.

Särskilda regler i nationalparkerna

Särskilda regler gäller dessutom i landets nationalparker. Det bör finnas anslagstavlor eller någon form av informationsmaterial i varje nationalpark som berättar vad som gäller just där då vissa nationalparker har mer begränsningar än andra.

När det gäller bär och svamp är reglerna dock lite mer invecklade. Det är nämligen så att alla bär och all svamp som fortfarande växer (dvs. står på rot eller sitter på riset fortfarande) tillhör markägaren. Markägaren har dock inte rätt att neka någon att plocka dessa om allemansrätten gäller på området.

Bär och svamp

När det gäller bär och svamp brukar dock konflikter ofta uppkomma, så var lite försiktig om du anser att det kan finnas en markägare i närheten där du ska plocka. Detta innebär även att så kallad kommersiell bärplockning, det vill säga bärplockning i lite större skala, är tillåten så länge man inte skadar området eller tomten på något vis.

Det bästa är dock alltid att tala med markägaren innan man sätter igång för att på så vis undvika konflikter. Framför allt gäller detta givetvis om bärplockningen ska ske i väldigt stor skala.

Relativt fritt med allemansrätten

Utöver detta är det ganska fritt för var och en att plocka vad man vill så länge allemansrätten gäller där man befinner sig. Det innebär att om växten eller blomman du är intresserad av inte är fridlyst så får du lov att plocka den. Skulle du ha specifika frågor om en viss plats eller en viss tomt eller liknande, samt om allemansrätten där, så är det bästa alltid att vända sig till kommunen eller länsstyrelsen i området. Du finner även mer information om allemansrätten i allmänhet på Naturvårdsverkets hemsida.

1 reaktion på “Allemansrätten om att plocka blommor och svamp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *