Dalarnas hembygdsförbund

Hembygdsförbund i Dalarna

Hembygdsrörelsen är stor i Sverige och har drygt 400 000 medlemmar i någon av de 1800 hembygds-föreningar som finns i landet. Bara i Dalarna finns det ca 90 föreningar, med totalt ungefär 20 000 medlemmar. Dalarna är en av de regioner som var extra tidiga med att ansluta sig i hembygdsföreningar, och dessutom att förena sig i hembygdsförbund där flera hembygdsföreningar samlades i gemensam sak.

Hedemora Bygdegård

Hedemora bygdegård är en av de första i sitt slag. 1908 flyttade och uppförde hembygdsföreningen i Hedemora en parstuga från slutet av 1700-talet. Tanken var att visa upp hur livet var på 1700-talet och samla och vårda byggnader till eftervärlden. Vid starten var där ungefär 8 byggnader, men inom ett decennium hade ytterligare ett antal hus flyttats till hembygdsgården.

Bilden är inte från Hedemora

Senaste tillskotten inkluderar Bagarstugan och Logen som uppfördes 1998 respektive 1993. Förutom husen finns det cirka 4 500 föremål från gamla tider. Bland annat då liar från tiden då smide av liar var en viktig handelsvara för Hedemorasmedarna. En inspirationskälla till denna hembygdsgård var Arthur Hazelius projekt Skansen i Stockholm som öppnade 1891, en annan inspirationskälla var Kulturen i Lund.

Fornminnes – och Hembygdsförbund

Carl Gustaf Ancarkrona var en av grundarna och entusiasterna för Dalarnas Hembygdsförbund som bildades 1915. Dalarnas Hembygdsförbund gick senare ihop med Dalarnas fornminnesförening, som bildades redan 1862. Sedan hopslagningen har det kallats Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund. Hopslagningen av de bägge förbunden skedde år 1930.

Sveriges Hembygdsförbund

Dalarnas hembygdsförbund är i sig en del av Sveriges hembygdsförbund, och båda dessa organisationer grundades 1915. Hembygdsförbundet i Dalarna arbetar för att värna om Dalarna och dess bygders kulturhistoria, samt att stödja och främja den lokalhistoriska forskningen. Med tidens gång har arbetet för att bevara miljön blivit en del i hembygdsförbundens arbete.

Kulturvård och Länsstyrelsen

Idag samarbetar hembygdsföreningarna och hembygdsförbunden med länsstyrelserna, kommunerna och andra folkrörelser samt organisationer som arbetar med kulturvård. Det anordnas också kurser, seminarier och konferenser för att diskutera hembygdsfrågor och berätta om kulturhistorien. Ofta sker också utflykter ut i naturen organiserade av hembygdsföreningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *