Vad är ett Härbre?

Ett härbre är en traditionell svensk byggnad som ursprungligen användes för att lagra spannmål och andra livsmedel som behövde hållas torra och skyddade från gnagare.